2017 yılında “En yeni teknolojileri kullanarak müşterilerine, kaliteli ve profesyonel hizmeti sunmak” ilkesiyle yola çıkan ELKA Temizlik Türkiye’nin önde gelen ve konusunda tercih edilen firmalarından biri olmayı başarmıştır.

Firma olarak; Enerji sektöründe kalite bilinci ve koşulsuz müşteri memnuniyetini prensip edinen uzman kadromuzla en iyi hizmeti vermeyi ve isteklerinizi zamanında karşılamayı kendimize ilke edindik.

Bilinçli yatırımcının tercihi olmak
Maksimum enerji üretimini sağlamak
Panellerin ekonomik ömürlerini yüksek verimlilikle uzatmak
% 20 – 30 Enerji kaybını önlemek
Kalıcı ve uzun dönemli iş ilişkisi kurmak

DEİYONİZE SAF SU
Saf suyun en önemli özelliği içerisindeki tüm organik, inorganik bileşenlerden ve minerallerden tamamen arındırılmış olmasıdır. Saf su Deiyonize, distile veya demineralize yöntemiyle elde edilir. Saf suyun yandaki değerlere ulaşması beklenir.

Saf Su Nedir
Organik ve inorganiklerden tamamen arındırılmış suya saf su, de mineralize su veya de iyonize su denir. Genel olarak endüstriyel süreçlerde ve laboratuvarlarda kullanılan saf su aynı zamanda de iyonize su, de mineralize su, distile su gibi isimlerle de anılmaktadır. Ayrıca saf suyun diğer bir özelliği ise iletken olmamasıdır. Bu yönüyle endüstride pek çok alanda kullanılmaktadır.

Saf Su Nasıldır

Saf suyun özellikleri arasında en önemlisi mineralleri de dahil içerisindeki tüm maddelerden ayrıştırılmış olmasıdır.Saf suyun evlerde, sanayide ve tıpta pek çok kullanım alanı vardır. Uçak motorlarından akvaryumlara, otomobillerin akülerine kadar her yerde saf su kullanımına rastlayabiliriz. Otomotiv sektörü, kozmetik endüstrisi, tekstil sektörü, içecek ve alkollü içecek endüstrisi de saf suyun kullanıldığı yerlerdendir. Hava nemlendirici cihazlar, uyku apnesi hastaları için kullanılan cihazlar ve soğutma sistemlerinde de saf su vardır. Tıpta enjeksiyon esnasında kullanılan ilaç çoğu zaman saf suyla inceltilerek uygulanabilir. Buharlı ütülerde de saf su kullanılır. Bazı laboratuvar çalışmaları ya da endüstriyel işlemler iki kere damıtılmış saf su gerektirebilir.

Deniz suyundan başka su kaynağının olmadığı kurak yerlerde ya da su kaynaklarının çok kirliği olduğu yerlerde arıtma yoluyla elde edilen saf su içme suyu olarak da kullanılır. Saf su elde etme işlemi sudaki sodyum, kalsiyum, demir gibi önemli mineralleri yok ettiği için saf suyun içme suyu olarak kullanımı tartışmalıdır, bazıları sağlıklı olduğunu iddia etse de bazı doktorlar ve bilim insanları ise saf suyun içme amaçlı tüketiminin sağlıksız olduğunu belirtmektedir. İçme suyu amacıyla kullanılacak saf suya bazen dışarıdan mineraller eklenebilir. Saf suyun içiminin tek avantajı içerisindeki virüs ve bakterilerden arınmış olmasıdır. Bağırsak enfeksiyonu gibi durumlarda tercih edilebilir ya da normal içme suyunun yanı sıra iki günde bir saf su bir bardak tüketilebilir.

Saf suyun kokusu, tadı ve rengi yoktur. Günümüzde daha düşük maliyetli olduğu için endüstride saf su yerine deiyonize su da kullanılmaya başlanmıştır. Sertlik derecesi oldukça düşük olan yağmur suyu da bir çeşit saf su sayılır.
Antik Yunan’dan beri tarihte saf suyun bilindiği ve kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Saf suyun ilk ortaya çıkışının deniz suyunun içme suyu haline getirilmesi amacıyla olduğu düşünülmektedir.
Saf suyun bir özelliği de iletken olmamasıdır. Saf su elektrik akımının iletilmesini sağlayan serbest elektronları içermez, elektriği iletmez, yani nötrdür.

Saf Su Değerleri
Saf suyun değerleri şu şekilde olmalıdır:

Sıcaklık: 20 c
Bulanıklık: <5
Koku: Yok
Tuzluluk: 0
TDS (PPM): 0.01
Karbonat (CO): <0.01
Bikarbonat (HCO): <0.01
Klorür (CL): <0.01
Nitrat (NO): <0.3
Sülfat (SO): <0.01
Fosfat (PO): <0.01
Kalsiyum (CA): <0.01
Potasyum (K): <0.01
Magnezyum (MG): <0.01
Sodyum (NA): <0.01
Demir (FE): <0.01
GESlerde Çevresel Faktörler

Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan Güneş Enerjisi SONSUZ, TEMİZ ve KİRLENME oluşturmayan bir enerji kaynağıdır.

Güneşten Dünya’ya gelen fotonların (güneş ışınlarının) toplanması ve elektrik enerjisine dönüştürülmesinde Güneş Panellerikullanılmaktadır.

Güneş ışınlarından elektrik üretmek için silikon gibi bazı yarı iletken maddelerden oluşturulan sistemlerde kullanılan Güneş Paneli Modülleri, güneşten üzerlerine düşen/gelen güneş ışığı yani fotonları elektrik enerjisine çevirmektedir.

İşletmelerin en sık kullandığı panel tipi olan fotovoltaik (PV) paneller, çok basit bir konseptle çalışır: ne kadar çok güneş ışığı emebilirlerse o kadar fazla enerji üretebilirler.

Ekonomik ömürleri 25 yıl gibi uzun bir süre olan panellerin üreticileri test ortamında yapılan değerlendirmeler doğrultusunda nominal gücün;

İlk yıl en az %97’si,
10 yıldan sonra %92’si,
25 yılsonunda %83’ü kadar elektrik üreteceğini beyan etmektedirler.
Güneş enerjisi santrallerinin verimliliği, üretilen enerjideki kayıplarla ölçülmektedir.

PANELLERDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER/ETKENLER

Kirler ilk bakışta sadece panellerin estetik görüntüsünü etkileyen küçük yüzey kusurları gibi görünse de, aslında genel elektrik üretimini etkilemektedirler. Paneller güneş ışığını ileterek çalıştığından panellerin üzerindeki lekeler, küçük yüzey alanlarının ışığı doğru algılayamamasına yol açmaktadır. Zaman içerisinde bu durum genel panel verimini ve kapasitesini önemli oranda düşürmektedir. Yüzeyin çok büyük bir kısmı kirle kaplandığında ise bazı güneş panelleri tamamen işlevsiz hale gelebilmektedir.

Elektrik enerjisi üretmek amacıyla dış ortamlarda kurulan Güneş Enerji Santrallerinde kullanılan panellerin yüzeyleri;

Bölgenin iklim yapısı,
Arazi ve bitki örtüsü,
Kuş göç güzergâhları,
Sanayi ve yol durumu gibi çevresel koşullar ve etkenlere maruz kalmaktadır.
Panellerde Kirlilik

İlk başta kirleticilerin birikmesini önlemek için yapılabilecek fazla bir şey bulunmamaktadır. Kir ve toz, rüzgâr tarafından taşınırken genel hava kirliliği de yakınlardaki endüstriyel faaliyetlerin veya trafiğin bir yan ürünü olarak panellerin üzerinde birikir. Bu kir, tipik olarak panel kirlenmesinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Sanayi tesisleri civarında ve tavuk çiftlikleri yakınında bulunan güneş panelleri üzerinde yağlı lekeler sıklıkla meydana gelebilmektedir.

Yağmur suyu güneş panelleri için sorun teşkil etmektedir. Yağmur, emilebilecek güneş ışığını azaltmanın yanı sıra panelin üzerinde izler bırakması nedeniyle de güneş panellerini olumsuz yönde etkilemektedir. Pek çok işletmenin ilk baştaki inancının aksine yağmur suyu panelleri daha fazla temizlemeyecek, aksine kirletecektir.

Yağmur damlalarında bulunan tuz ve mineralin yanı sıra havadaki parçacıkların yağmur sırasında panel üzerine inmesinden ve yağmur buharlaştıktan sonra yüzeye yapışmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle araç camlarında sileceklerin ulaşamadığı yerlerde kir oluşur. Paneller de aynı şekilde doğaya bırakıldıklarında verimliliklerini kaybedeceklerdir.

Güneş enerji santrallerinde paneller çevresel koşullar ve bu koşullara bağlı etkenler nedeniyle;

Toz (yol ile tarımsal ilaç tozları, pestisit),
Kir, tortu ve çeşitli partiküller,
Polen, ağaç, ot yaprakları, kırıntılar,
Kuş dışkısı (pislikleri),
Su kireç ve izleri,
Hava kirliliği (sanayi, yangın vb.) sonucu oluşan yağ, is ve kurumlarla sürekli kirlenmektedir.
Panel Temizliği (Kirlenen ve enerji kaybeden paneller)
NEDEN TEMİZLENMELİ?

Sürekli nominal güçte ve verimli üretim yapabilmesi,
Enerji üretim kaybının önlenmesi,
Ekonomik ömürlerinin üst seviye de uzatılması,
Sonradan telafisi mümkün olmayan korozyonlar (kireç ve kimyasal korozyonları) ile hot spotların oluşturacağı sorunların önceden önlenmesi maksadıyla sürekli ve düzenli olarak temizlikleri yapılmalıdır.
NE ZAMAN TEMİZLENMELİ?

Güneş enerji santrallerindeki paneller; kirlenmeye neden olan çevresel koşullar ve etkenler ile üretim kayıpları da göz önünde bulundurularak yapılacak gözlem ve değerlendirmeler doğrultusunda bölgesel faktörler göz önüne alındığında

(Uzmanlar her mevsim geçişlerinde temizlik önermektedir.)

TEMİZLİKTE ÖNEMLİ OLANLAR

Profesyonel personel,
İleri teknoloji makine ve ekipmanlar,
De iyonize saf su,
Yumuşak, panellere zarar vermeyecek, aynı zamanda parlatacak, özel yapım ve yüksek kalite fırçalar ile panel temizlemek üzere imal edilmiş makineler.
NASIL TEMİZLENMEMELİ

Eğitimsiz ve ehliyetsiz personel,
Panel temizliği için imal makine ve ekipmanlar,
Saf su, çeşme suyu veya yağmur suyu, yumuşatma su
Sert, panellere zarar verecek ve kalitesiz fırçalar,
Korozyona sebebiyet verecek kimyasal madde ve solüsyonlar ile temizlenmemelidir.